Cennik

Roczna opłata administracyjna w wysokości 500 zł (bezzwrotna)

W pierwszym roku opłata przeznaczona jest na: obsługę rekrutacji, materiały edukacyjne do zajęć prowadzonych w ramach programu rocznego, pomoce plastyczne, prezenty okazjonalne. W kolejnym roku roczna opłata administracyjna jest przeznaczona na materiały edukacyjne do zajęć prowadzonych w ramach programu rocznego, pomoce plastyczne, zabawki, prezenty okazjonalne.

Regularna opłata miesięczna 2100 zł

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

  • profesjonalną opiekę (pielęgnacja, pomoc w karmieniu, dbałość o bezpieczeństwo) – pobyt do 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
  • zajęcia edukacyjne i rozwojowe prowadzone w duchu Montessori oraz filozofii Reggio Emilia,
  • materiały niezbędne do pracy: sensoryczne, edukacyjne, plastyczne
  • codzienne przebywanie na świeżym powietrzu,
  • dla każdego dziecka zapewniamy kołderkę, materacyk, nocniczek.
  • cykliczne zajęcia dodatkowe prowadzone w duchu Montessori oraz filozofii Reggio Emilia: dogoterapia, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, warsztaty kulinarne, zabawy po angielsku, sensoplastyka®.
Dzienna opłata za wyżywienie 21 zł

Opłata za 5 pełnowartościowych posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, płatna za dni, w których dziecko przebywa w Zakątku Montessori.

Od stycznia 2022 roku wszystkim dzieciom przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 500 lub 1000 zł miesięcznie albo dofinansowanie 400 zł miesięcznie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym u dziennego opiekuna.

Wpłaty za pobyt w Zakątku Montessori oraz zajęcia dokonujemy przelewem na konto placówki do 5 dnia każdego miesiąca.

Skip to content