W trosce o bezpieczeństwo naszych Milusińskich na terenie Klubu Malucha znajduje się apteczka, wyposażona w artykuły pierwszej pomocy. Cały personel posiada ukończony kurs pierwszej pomocy a także spełnia wszystkie ustawowe wymogi dotyczące kwalifikacji pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego.

Codziennie wychodzimy na świeże powietrze chyba, że nie pozwalają na to złe warunki atmosferyczne (wieje silny wiatr, pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca, temperatura jest niższa od -10 stC, na trawie są kałuże i jest bardzo mokro i ślisko, jest zła jakość powietrza).

Do Klubu Malucha nie przyprowadzamy Dzieci, które:
 • są przeziębione lub chore,
 • mają katar, kaszel, gorączkę,
 • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
 • mają inne objawy, znamiona przeziębienia lub choroby.
Klub Malucha wyposażony jest między innymi w :
 • oczyszczacze powietrza
 • trudno zapalne wykładziny podłogowe,
 • gaśnicę proszkową,
 • ściany pokryte są farbą z atestem,
 • wyposażenie mebli posiada atest i certyfikat,
 • zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE
 • medyczne środki do dezynfekcji,
 • jednorazowe ręczniki do wycierania rączek.

Każde Dziecko objęte jest ubezpieczeniem NNW.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH

Informujemy, że w czasie organizowanych imprez, uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666). W związku z powyższym wykonywanie, publikowanie i udostępnianie wszelkich zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

INFORMACJA W ZAKRESIE ODBIORU DZIECI Z PLACÓWKI KLUBU MALUCHA U NIANI ANI

Wypełniając obowiązek zapewnienia dziecku podczas dziennej opieki bezpieczeństwa w pełnym zakresie, pracownicy placówki jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę dokumentu tożsamości. Na tej podstawie pracownicy placówki, są także uprawnieni do odmowy odbioru dziecka.

ZAPISY NA ROK 2023 - 2024

Skip to content