DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

„Program MALUCH+ 2021”

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W KLUBIE DZIECIĘCYM W KWOCIE 80 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 22080 ZŁ

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, a także podwyższenie standardów opieki.