Cennik

Jednorazowa opłata roczna 350 zł

Opłata przeznaczona m.in. na gwarancję miejsca w placówce, ubezpieczenie NNW dziecka, materiały do zajęć plastycznych, sensorycznych, fartuszek plastyczny.

Regularna opłata miesięczna 960 zł

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

  • opiekę nad dzieckiem – pobyt do 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu
  • zajęcia edukacyjne i rozwojowe takie jak: rytmika i taniec, Sensoplastyka® Wstęp, zajęcia ruchowe, teatrzyk spotkania z ciekawymi zawodami (strażak, ratownik, policjant, lekarz stomatolog),
  • materiały niezbędne do pracy: sensoryczne, edukacyjne, plastyczne
  • codzienne przebywanie na świeżym powietrzu
Dzienna opłata za wyżywienie 14 zł

Opłata za 5 pełnowartościowych posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, płatna za dni, w których dziecko przebywa w Klubie Malucha u Niani Ani.

Zajęcia dogoterapii są dodatkowo płatne.

Wpłat dokonujemy przelewem na konto klubu malucha do 5 dnia każdego miesiąca.

ZAPISY NA ROK 2019 - 2020