Cennik

Jednorazowa opłata roczna 390 zł (płatna każdego roku pobytu dziecka w klubie)

Opłata przeznaczona m.in. na gwarancję miejsca w placówce, ubezpieczenie NNW dziecka, materiały do zajęć plastycznych, sensorycznych, fartuszek plastyczny.

Regularna opłata miesięczna 1000 zł

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

  • opiekę nad dzieckiem – pobyt do 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu
  • zajęcia edukacyjne i rozwojowe takie jak: rytmika i taniec, Sensoplastyka® Wstęp, zajęcia ruchowe, teatrzyk spotkania z ciekawymi zawodami (strażak, ratownik, policjant, lekarz stomatolog),
  • materiały niezbędne do pracy: sensoryczne, edukacyjne, plastyczne
  • codzienne przebywanie na świeżym powietrzu

W ramach realizacji zadania publicznego pn. ” Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka/klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice -edycja 2019-2020″ otrzymaliśmy dofinansowanie na 10 miejsc w naszym klubie. Dofinansowanie na jedno dziecko wynosi 300 zł/m-c.

Dzienna opłata za wyżywienie 16 zł

Opłata za 5 pełnowartościowych posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, płatna za dni, w których dziecko przebywa w Klubie Malucha u Niani Ani.

Dodatkowo płatne zajęcia:

  • dogoterapia (dwa spotkania w miesiącu)
  • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające (cztery spotkania w miesiącu)
  • „dziecko w kuchni” (dwa spotkania w miesiącu)

Wpłat dokonujemy przelewem na konto klubu malucha do 5 dnia każdego miesiąca.

ZAPISY NA ROK 2020 - 2021