Cennik

Roczna opłata administracyjna w wysokości 490 zł (bezzwrotna)

W pierwszym roku opłata przeznaczona jest na: obsługę rekrutacji, materiały edukacyjne do zajęć prowadzonych w ramach programu rocznego, pomoce plastyczne, prezenty okazjonalne. W kolejnym roku roczna opłata administracyjna jest przeznaczona na materiały edukacyjne do zajęć prowadzonych w ramach programu rocznego, pomoce plastyczne, zabawki, prezenty okazjonalne.

Regularna opłata miesięczna 1180 zł

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

 • profesjonalną opiekę (pielęgnacja, pomoc w karmieniu, dbałość o bezpieczeństwo) – pobyt do 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
 • zajęcia edukacyjne i rozwojowe prowadzone wg planu rocznego,
 • materiały niezbędne do pracy: sensoryczne, edukacyjne, plastyczne
 • codzienne przebywanie na świeżym powietrzu,
 • dla każdego dziecka zapewniamy kołderkę, materacyk, nocniczek.
Dotacje pomniejszające kwotę opłaty miesięcznej:
 • dofinansowanie z budżetu Gminy Siechnice edycja 2021r-2022r w wysokości 350 zł na dziecko/m-c.

Dofinansowanie realizacji zadania pn.”Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie klubu dziecięcego na terenie Gminy Siechnice- rok opieki 2021/2022”

Dofinansowaniem Gminy Siechnice obejmuje się dzieci, zamieszkujące na stałe na terenie Gminy Siechnice – zamieszkiwanie jest potwierdzone meldunkiem – których rodzice/opiekunowie prawni są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Siechnice w I US we Wrocławiu, a w przypadku rolników płacą podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice.

Dane kontaktowe Zleceniodawcy zadania publicznego: Urząd Miejski w Siechnicach pl. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, Tel. 71/786 09 01

Dzienna opłata za wyżywienie 16 zł

Opłata za 5 pełnowartościowych posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, płatna za dni, w których dziecko przebywa w Klubie Malucha u Niani Ani.

Cykliczne zajęcia dodatkowe oraz materiały do zajęć 140 zł/m-c :
 • dogoterapia (dwa spotkania w miesiącu)
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające (cztery spotkania w miesiącu)
 • dziecko w kuchni (dwa spotkania w miesiącu)
 • zabawy po angielsku (cztery spotkania w miesiącu)
 • sensoplastyka® (dwa spotkania w miesiącu)

Wpłaty za zajęcia dodatkowe oraz czesne dokonujemy przelewem na konto klubu malucha do 5 dnia każdego miesiąca.

ZAPISY NA ROK 2021 - 2022